Couples

WDC World Championship – Professional Ballroom Showdance

Couples

 

Austria Vadim Garbusov & Kathrin Menzinger
Azerbaijan Eldar Dzhafarov & Anna Sazhina
Germany Niklas Neureuther & Feodora Khan
United Kingdom Mechyslav Pavlyuk & Gemma Arnold
Nicholas Kelly & Cheyenne Russell
Oblikas Argo & D’Orazi Alessia
Japan Masatoshi Ishihara & Harumi Yokoyama
Shintaro Asamura & Emi Toyama
Lithuania Max Khuzhayarov & Natalia Savinkova
The Netherlands Etienne Hoogstraten & Anneke Poort
Poland Artur Bodzioch & Malgorzata Zaremba
Sergiu Rusu & Dorota Rusu
Aleksandr Ovchinnikov & Ewa Dudek
Romania Nikolai Harinov & Olga Goltyapina
Russia Anatoliy Kupchik & Yulia Koliyagina
Artemiy Katashinsky & Marina Katashinskaya
Polovnikov Alexey & Shcherbina Olga
Singapore Mikhail Eremeev & Olesya Eremeeva
Ukraine Vladyslav Lutski & Tetiana Rozhkova
Sergii Bosetskyi & Kateryna Bosetska
USA Sergey Izyumov & Oksana Izyumova
Nazar Batih & Mariko Cantley